IDEA FESTIWALU

Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE odbywa się w Łodzi i województwie łódzkim od 2011 roku. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO w partnerstwie z Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.

Ideą festiwalu jest zainspirowanie młodych ludzi do współczesnej twórczości w różnych dziedzinach artystycznych, w oparciu o tradycje kulturowe narodów i grup etnicznych. Ważnym elementem programowym jest promowanie wśród młodych ludzi Łodzi wielokulturowej i kulturowo różnorodnego regionu łódzkiego, folkloru polskiego oraz różnych ludowych tradycji i kultur na świecie. Folkowe Inspiracje są nowatorskim wydarzeniem edukacyjno-kulturalnym z uwagi na stosowane formy, różnorodne miejsca wydarzeń oraz międzynarodowe projekty młodzieżowe realizowane podczas festiwalu.

FOLKOWE INSPIRACJE to nie jest zwykły festiwal folklorystyczny. Jest to przedsięwzięcie artystyczne posiadające swój charakter i niepowtarzalny klimat stworzony przez energię i kreatywność młodych ludzi. To festiwal, który tworzy młodzież zafascynowana kulturą i tradycjami narodów oraz grup etnicznych na świecie.

Na FOLKOWYCH INSPIRACJACH jest miejsce na tradycyjny taniec ludowy i pieśń ludową, ale również na piosenkę i taniec współczesny – inspirowany kulturą ludową. Festiwal obfituje w nowatorskie prezentacje takie jak: instalacje designerów, eksperymenty rękodzielnicze, międzykulturowe formy taneczne i muzyczne, muzyczne eksperymenty łączące tradycje i nowoczesne brzmienia, tradycyjne pieśni w nowej aranżacji, jak również filmy promocyjne i teledyski. Festiwal wyróżniają innowacyjne działania edukacyjne wokół tematów międzykulturowych oraz dziedzictwa narodowego. Dla dzieci i młodzieży szkolnej przygotowane są każdego roku działania edukacyjne, opracowane w oparciu o interesujące metody pracy: flash moby, questy, gry terenowe, gry miejskie oraz aktywizujące działania w łódzkich muzeach.

Bardzo ważnym zadaniem festiwalowym jest promowanie tradycji folklorystycznych i kulturowych regionu łódzkiego poprzez organizowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych w różnych miejscach dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego. Zadania realizowane były w skansenie w Nagawkach, na ziemi łęczyckiej oraz na ziemi łowickiej w skansenie w Maurzycach, na ziemi wieluńskiej w Załęczu Wielkim w ośrodku ZHP „Nadwarciański Gród”. Każdego roku uczestnicy festiwalu wraz z mieszkańcami Łodzi odkrywają bogatą historię miasta czterech kultur.

Na różnorodny program festiwalu przez 9 lat złożyły się: koncerty, uliczne taneczne show, spektakle teatrów ulicznych, projekty muzyczne, konkurs: taneczny, wokalny, wokalno-muzyczny, fotograficzny i designu – ZŁOTA ŁÓDKA, działania warsztatowe i edukacyjne, pokazy mody, wystawy prac konkursowych, działania uliczne z udziałem publiczności oraz folkowe pikniki.

Przez dziewięć lat w festiwalu wzięli udział młodzi artyści z 27 krajów świata: Algierii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Chin, Czech, Estonii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Palestyny, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Węgier i Włoch.

W 9 edycjach festiwalu uczestniczyło dotychczas łącznie 2500 młodych artystów, ponad 500 wolontariuszy oraz ponad 1000 uczniów z Łodzi i województwa łódzkiego. W wydarzeniach festiwalowych wzięło udział dotąd 20 000 widzów.