DOKUMENTY DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - pobierz

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W WOLONTARIACIE - pobierz

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU WOLONTARIUSZA - pobierz