ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Od grudnia 2019 r. pracuje Zespół Projektowy X Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE 2020.

W zespole pracują:
Dyrektor festiwalu,  koordynator artystyczny, szef biura festiwalu, księgowy, koordynator d.s. designu, koordynator d.s. promocji, koordynator d.s. logistyki, koordynator d.s. zespołów folklorystycznych, koordynator d.s. wolontariatu, koordynator d.s. zagranicznych, rzecznik prasowy, szefowie programowi, koordynatorzy projektów festiwalowych, tłumacze, realizatorzy zadań programowych. Łącznie w zespole projektowym pracuje 40 osób.

  • Biuro Festiwalu zajmuje się: koordynowaniem kontaktów z uczestnikami festiwalu, rejestracją na festiwal, obsługą uczestników i gości podczas festiwalu, koordynowaniem transportu osób oraz obsługą spotkań zespołu.
  • Wyżywieniem zajmuje się wybrana firma cateringowa.
  • Zapewnieniem hoteli zajmuje się Biuro Festiwalu we współpracy z firmą prowadzącą hostel.
  • Transport osób odbywa się wynajętymi autokarami i komunikacją miejską.
  • Transport sprzętu odbywa się wynajętymi środkami transportu.
  • Podczas festiwalu działają również: obsługa techniczna, grupa porządkowa, ochrona i ratownicy przedmedyczni.

Łącznie podczas festiwalu pracuje ponad 150 osób – wolontariuszy i pracowników Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi oraz koordynatorów-wolontariuszy Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO.