UCZESTNICY

Przez dziewięć lat w festiwalu wzięli udział młodzi artyści z 27 krajów świata: Algierii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Chin, Czech, Estonii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Palestyny, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Węgier i Włoch.

Na tegoroczny festiwal zaprosiliśmy dotychczasowych uczestników festiwalu, jak również zespoły artystyczne i indywidualnych młodych artystów z kolejnych, nowych krajów Europy i świata, nieuczestniczących dotąd w naszym wydarzeniu.

  • Uczestnikami festiwalu są młodzi artyści: zespoły taneczne, wokalne i wokalno-muzyczne, soliści, fotografowie, designerzy, projektanci mody oraz profesjonalni artyści – muzycy, plastycy, fotografowie, aktorzy, projektanci i designerzy inspirujący się w swojej twórczości tradycjami narodowymi, folklorem i kulturą etniczną.
  • W festiwalu biorą udział zarówno dzieci w wieku szkolnym, jak i młodzież do 30 roku życia, w tym studenci osoby niepełnosprawne oraz seniorzy.
  • Odbiorcami działań z zakresu edukacji międzykulturowej i regionalnej są również dzieci i młodzież szkolna z Łodzi i województwa łódzkiego.
  • Projekty wymiany międzynarodowej podczas festiwalu realizować będą młodzieżowe grupy nieformalne i grupy zorganizowane z partnerskich instytucji i organizacji.
  • W festiwalu weźmie udział około 100 osobowa grupa wolontariuszy polskich i zagranicznych, w tym osoby +50.
  • Publiczność festiwalowa to każdego roku ponad 4000 osób – mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego oraz turystów będących odbiorcami wydarzeń festiwalowych i aktywnymi uczestnikami artystycznych działań ulicznych.